2013

Källan 2013:2

Tema: Fotografi
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Förvaltningsmodell och styrelsearbete i SLS
5 Från glasplåt till pixlar
8 Okända platser publiceras på Flickr
9 Bildens undanskymda budskap
10 Bernhard Landtman i ytterligheternas Indien
16 Arkivet samlar in fotografier från 1950- och 1960-talen
17 Unika Helsingforsbilder
18 Den Estlanderska bildsamlingen
23 Brändöfotografier till ÖTA
24 Barnen, barnsjukdomarna och arkivets glömda tabeller
31 Arkivens dag uppmärksammar resande
32 Södergranhandskrift identifierad
35 Fotografier och dokument om evakueringen 1944
36 Frågelista: Mina datorminnen
38 Krigets barn. En arkivpedagogisk resa
41 Livet med hemgjort, hantverk och handens arbete
48 När grammatiken stjälper
50 Ett språk är aldrig för tungt att bära
53 Mångsysslaren K.E. Ståhlberg
56 SLS nya förlagschef Liisa Hakamies-Blomqvist
58 von Stedingks arkiv räddat
60 In memoriam
61 Aktuellt från SLS
62 Nya böcker från SLS
67 SLS föredragsserie våren 2014

Utgivare
Utgivningsår
2013
Serie