2012

Källan 2012:2

Tema: Oscar Parland
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
 3 Oscar Parland 100 år
 4 Författare och psykiater
 6 Att förlora sitt namn
18 Skapare, själsläkare, Jurodivyj ...
30 Om det där. Några reflexioner kring Oscar Parlands författarskap
34 Riki och djuren
36 Österbottens traditionsarkiv 30 år
39 Vasa förr och nu
40 Kurs om krigsbarnsminnen
42 På fältarbete i Sydösterbotten
44 Dialekt, stadsspråket eller finlandssvenska – vad talar du?
46 När baron fick telefon
52 Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar
54 Kulturarvspedagogik
56 Få jag be om största ... möjliga ... tystnad!
60 Helsingfors bokmässa
62 ”En fördel för Norden som helhet”. 1812 års politik
65 Bildskatter på flickr
66 Aktuellt från SLS
70 Nya böcker från SLS

Utgivare
Utgivningsår
2012
Serie