2012

Källan 2012:1

Tema: Folkkultursarkivet 75 år
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Etnologi och folkloristik – för vad och för vem?
5 Med uppgift att bedriva planmässigt insamlings och bearbetningsarbete
12 ”Vi är här för att fråga om …” Fältarbete under 40 år
16 Insamling av ortnamn under 125 år
19 Frågelista: Fira födelsedag!
20 Helsingfors i ord och bild
22 Mingel och glam på traditionsmässa
24 Djur och kultur 26 395 månader. Några blickar bakåt – och framåt …
28 Forskningsstöd, seminarier och samarbete
30 M som i metal, mörker och maskuliniteter
34 Wiborg på Riddaregatan – eller viborgsrelaterat material på HLA
37 Forskningsverksamheten vid SLS har fått en policy
38 Forskarna om digitalisering och digitalt material
40 1812 och andra jubileer
44 Pris, stipendier och forskningsbidrag
46 Hallbergska pristagaren: Den finlandssvenska litteraturen ut ur dödsskuggans dal
49 Aktuellt från SLS
52 Nya böcker från SLS
55 Säg din åsikt om Källan!
57 SLS föredragsserie våren 2012

Utgivare
Utgivningsår
2012
Serie