2011

Källan 2011:2

Tema: Språk
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Mångfald hellre än enfald
4 Finlandssvenska i Sverige. Hur fungerar det?
8 Dialekten lever i Svenskfinland
11 Svensk dialektgeografi i teori och praktik
14 P. E. Svinhufvud ur olika synvinklar
17 Idéer och ideologier i språkvårdsdiskussionen 1860–1920
21 Kolumn: Hur talar de i radio och tv?
22 Kunskapen om svenskans ordföljd hos finska universitetsstuderande
26 ”På skoj eller av gammal vana” Folkkultursarkivets pristävling
32 Augusta Lundahl 200 år
34 Att uppleva tystnad. Nationell insamlingstävling.
35 Teaterpjäser, konstnärsbrev och personaltidningar. Nyförvärv till arkiven.
39 Lingvist, forskningsresande, äventyrare. Georg August Wallin 200 år.
43 Helene Schjerfbecks brev till målarsystern Maria Wiik
44 SLS på bokmässan i Göteborg
46 Författaren, skrotkonstnären, snickaren. Mathias Nystrand har intagit Abramsgården.
48 Det öppna arkivet
50 Kulturjour på bokmässan i Helsingfors
51 Aktuellt från SLS
52 Nya böcker från SLS
57 SLS föredragsserie våren 2012

Utgivare
Utgivningsår
2011
Serie