2011

Källan 2011:1

Tema: Musik
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Vidgat perspektiv
4 Klingande bilder i martallens land
8 Tre frågor till Pirkko Moisala
9 Kolumn: …vilar på lager av tankar från förr
10 Svea Jansson. En av Nordens främsta vissångare
15 Den nya folkmusiken
17 FMI i ett nötskal
18 Nya utgåvor av Folkkultursarkivets skivor
20 Gränsfolkets musik mellan ankdamm och avantgarde
27 En litteratur på egna villkor
31 SLS kunskapsbank. En digital vändpunkt
34 Gustav och Bertha Paulig. Kaffepionjärer i Finland
38 Mer praktiskt inriktad undervisning i svenska?
40 Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa
43 Stereotypier om svensk- och finskspråkiga
45 Vardagliga frågor fick vetenskapliga svar på Vetenskapernas natt
47 Sju forskarrum och kök i Åbo
48 Nattf rost och töväder – det föränderliga språkklimatet
51 Pris, stipendier och forskningsbidrag
53 Idyll eller verklighet?
56 Kursmanipulati on på värdepappersmarknaden.
58 Aktuellt från SLS
60 Nya böcker
63 SLS föredragsserie hösten 2011

Utgivare
Utgivningsår
2011
Serie