2010

Källan 2010:1

Tema: Teater
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
4 SLS och internationaliseringen
6 Finlandssvensk teaterhistoria – finns den?
13 Kolumn: På tal om tal på scenen
14 Nicken Rönngren och visionen om en finlandssvensk nationalscen
18 Daniel. En dramadatabas under utveckling
20 Melodins väg från stugan till webben. Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning
24 ”Har det vuxit knorr på dig redan?” Webbfrågelistan om svininfluensan
35 Frågelista om Aurorasommarhem
38 Kolumn: ”Ett folk som har sånger kan inte dö”
39 Fågelmålare i helfigur. Utgåvan Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker komplett
45 Betydelser i barnfamiljsbroschyrer
48 Om finlandismer och språkvårdens möjlighet att påverka dem
51 Frågelista om talspråk
52 Bildcollage från SLS:s 125-årsfest
56 ”Det är en underbar ton i min själ i kväll”. Ordförandes hälsningstal
58 Pris, stipendier och forskningsbidrag
60 Bergson i Finland och de intellektuellas transnationella historia
63 Aktuellt från SLS
64 Nya böcker
67 SLS:s föreläsningsserie

Utgivare
Utgivningsår
2010
Serie