2009

Källan 2009:2

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Magnus Pettersson: På tröskeln till jubileumsåret 2010 
3 Yrsa Lindqvist: Sommarstugor och fritidshus – drömmen om den perfekta tillvaron
12 Marika Rosenström: Människans bästa vän – en frågelista om sällskapsdjur
16 Martin Ginström: Karin och Edmund Westmans boksamling
21 Nelly Laitinen: Fredrika Runebergs brev, Irjala och Virdois gårdsarkiv
26 Michel Ekman: Från dekadent poet till folkuppfostrare. Jacob Tegengren och kärleken till hembygden 
30 Jenny Wiik: Ideologier och konstnärsstipendier – nyttan med att främja den fria 
34 Patricia Berg: Till Österlandet. Om Georg August Wallins skrifter
38 Heidi Orava och Magnus Pettersson: Lagerkransen tar sikte på 2010-talet
39 Lena Huldén: Förvaltningshistorisk ordbok tar form 
44 Nina Edgren-Henrichson: Fack-Finlandia till SLS-bok
46 Nina Edgren-Henrichson och Hedvig Rask: Boknyheter
53 SLS kalender 2010 
54 Föreläsningsserien våren 2010 
55 Litteratursällskapets årshögtid 5.2.2010 
56 Julhälsning 

Utgivare
Utgivningsår
2009
Serie