2009

Källan 2009:1

Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
1 Dag Wallgren: Ledare 
3 Anne Bergman: Schlagern som TV-högtid 
14 Carola Ekrem: Från barnsängskalas till baby showers 
24 Carola Herberts: Topelius ”Kommunismens vagga” – ett impressionistiskt experiment
27 Kristina Malmio: Elmer Diktonius, rebell i alla riktningar? 
33 Yrsa Lindqvist: Från storstuga till trendkök – revolutionerande evolution
38 Kaisa Innilä: Göran Stenius 1909–2000 
42 Sofie Henricson: Svenska språköar i Finland – vad avser vi med det?
46 Sonja Hagelstam: Krigets brev 
49 Lisa Södergård: Projektet Spara talet avslutat
50 Vasaminnen i ord och ton 
54 Magnus Pettersson: ”Den finländska musikens fader” Fredrik Pacius 200 år 
56 Aktuellt från årsmötet
57 Nina Martola: Ett litet ord som ger vida perspektiv 
60 Pris, stipendier och forskningsbidrag 
63 Håkan Andersson: ”Har du av klenmod drabbats i ditt hjärta?”
67 Boknyheter
74 Aktuellt och pristagare i FKA:s frågelistor
76 Höstens föreläsningsserie 

Utgivare
Utgivningsår
2009
Serie