Henry Parlands Skrifter

För första gången samlas alla tjugotalsmodernisten Henry Parlands (1908–1930) texter i en vetenskaplig och kommenterad utgåva. I Henry Parlands Skrifter ingår Dikter, Prosa, Kritik och Korrespondens (tryckt som Brev, ett utdrag ur Korrespondens). Parlands enda roman Sönder (2005) ges ut på nytt i digital form.

Henry Parland var den yngste och kanske även den mest moderne i den första generationen finlandssvenska modernister. Han var speciellt intresserad av urbana fenomen som teknik, reklam och film. Under sin korta livstid hann han bara ge ut en diktsamling, Idealrealisation (1929), men lämnade efter sig ett rikligt material.

Henry Parlands Skrifter kommer ut såväl i tryck som fritt tillgängligt digitalt. Både texter som trycktes under författarens livstid eller postumt och hittills opublicerade verk tas med. Den digitala utgåvan innehåller också författarens olika versioner av enskilda texter i transkription och faksimil samt samtida översättningar.

Author
Henry Parland (1908–1930) är känd som en banbrytande modernist, med slagkraftiga koncentrerade texter, men också som en intellektuell kritiker och semiotisk pionjär.

Utgivare
Utgivningsår
2018
Upphovsrätt
Serie