Handel med konst

Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900
Köp

Paul Sinebrychoff (1859–1917), direktör och bryggeriägare, byggde under sin livstid upp en konstsamling som i dag ägs av Konstmuseet Sinebrychoff i Helsingfors. Brevväxlingen mellan honom och konsthandlare i Sverige, som Bukowskis konsthus och andra konstexperter, utgör ett unikt exempel på affärskorrespondens kring sekelskiftet 1900.

Språkligt sett placerar sig breven vid en brytningspunkt för skriven svenska, där större språkliga förändringar höll på att ske eller redan var i gång. Detta syns bland annat i syntaxen, ortografin och lexikonet, som studierna i denna bok tar fasta på. Konsthandelns genremässiga specialdrag märks i språkhandlingar såsom krav och erbjudanden, vilket ofta saknas i privata brev. Trots de formella uttrycken i korrespondensen visar analyserna i boken ändå att gränsen mellan affärsbrev och personliga brev inte var så skarp. Breven genomsyras av ett dialogiskt perspektiv där skribenterna bemöter och anpassar sig till varandra på olika sätt, beroende på rollerna i affärsförhandlingarna.

I boken deltar åtta språkforskare från Helsingfors universitet.

 


Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2020
ISBN
  • 978-951-583-476-8
  • 978-951-583-505-5
    (PDF)
  • 978-91-984960-8-6
    (Sverige)
URN
  • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-505-5
    (PDF)
Antal sidor
347
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Upphovsrätt
Serie