Hanna Lehti-Eklund, Beatrice Silén (red.) januari 2020

Handel med konst

Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900
Paul Sinebrychoff (1859–1917), direktör och bryggeriägare, byggde under sin livstid upp en konstsamling som i dag ägs av Konstmuseet Sinebrychoff. Brevväxlingen mellan honom och konsthandlare i Sverige utgör ett unikt exempel på affärskorrespondens kring sekelskiftet 1900. Språkligt sett är breven intressanta eftersom man här kan följa större språkliga förändringar i svenskan som vid denna tid höll på att ske eller redan var i gång. Utmärkande för affärskorrespondens är att texterna innehåller språkhandlingar såsom krav och erbjudanden, vilket ofta saknas i privatbrev. I boken analyserar åtta språkforskare vid Helsingfors universitet språkliga drag i breven ur olika synvinklar.

Redaktör
Utgivningsår
2020
Utgivningsmånad
januari
ISBN
  • 978-951-583-476-8
Bandtyp
Häftad
Cirka pris
28.00 €
Serie