Grå verklighet, gyllne fantasi

Skapandets problematik i R.R. Eklunds aforistiska författarskap
Köp
R.R. Eklunds (1895–1946) djupt personliga och kompromisslösa författarskap är i dag nästan okänt för en större läsekrets. Syftet med denna bok är att ge en helhetsförståelse för R.R. Eklunds aforistiska författarskap, där en övergripande tematik är skapandets problematik och Eklunds kluvna konst- och livssyn. Två specifika teman som lyfts fram är regressionsfantasin och barnets perspektiv på världen. Dessutom diskuteras den sublima upplevelsen, som anknyter till natursynen i Eklunds författarskap och den estetisk-idealistiska tradition han relaterar till, samt kampen med skrivandet och skapandet. Boken är den första större vetenskapliga studien om R.R. Eklund.

Utgivningsår
2014
ISBN
  • 978-951-583-274-0
Antal sidor
311
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
34.00 €
Serie