Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möttes Alexander I och Karl Johan i Åbo och kom här överens om hur de tillsammans skulle bekämpa Napoleons stora armé. Mötet hade betydelse för hela Europas framtid och blev en hörnsten i ”1812 års politik”. Samtidigt blev det också ett känsloladdat möte mellan furstar och folk, och det var den svenske kronprinsen som väckte stadsbornas stora nyfikenhet. Fanns det också politiska förväntningar på Karl Johan i en storpolitisk situation då allt verkade vara öppet och ingenting omöjligt? Var han den som skulle åstadkomma att riket blev helt igen, tre år efter rikssprängningen?
Författare
Nils Erik Villstrand (f. 1952) är sedan 2000 professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Han var arkivchef vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1993–1996 och museidirektör vid Österbottens museum i Vasa 1996–1999. Åren 2000–2003 var han vetenskaplig koordinator för det bilaterala forskningsprogrammet ”Svenskt i Finland – finskt i Sverige”. I hans produktion ingår avhandlingen Anpassning och protest (1992) och Landet annorlunda (2002) med uppsatser om Österbottens historia. Han har skrivit ett flertal böcker om det tidigmoderna svenska riket, dvs. 1500–1700-talen, bland annat Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560–1812 (2009) och Sveriges historia 1600–1721 (2011).

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2012
ISBN
  • 978-951-583-251-1
Antal sidor
167
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Serie