Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen m.fl. (red.) maj 2022

Förvaltning och rättssäkerhet i Norden

Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter
Den nordiska välfärdsmodellen är i dag mer pressad än någonsin. Förändringar och reformer inom den offentliga sektorn är komplicerade att genomföra och olika globala kriser ger upphov till nya så kallade lömska problem. En fungerande representativ demokrati och god offentlig förvaltning, etablerade rättsstatsprinciper, ett oberoende domstolsväsende och konsensus kan inte tas för givna.
I denna antologi granskar fjorton nordiska forskare den offentliga sektorns utveckling och status ur ett juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv. De behandlar aktuella och kommande utmaningar samt möjliga lösningar och lyfter fram potentialen i ett utvidgat nordiskt samarbete – tillsammans besitter länderna kunskap som kan leda till bättre resultat och nya handlingsmodeller både i Norden och globalt.
I boken ingår abstrakt på finska och engelska. 

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2022
Utgivningsmånad
maj
ISBN
  • 978-951-583-558-1
  • 978-91-985487-9-2
    (Sverige)
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
25.00 €
Serie