Niklas Nyqvist (red.) 2021

Folk och musik 2021

Årets Folk och musik tillägnas professor Ann-Mari Häggman med anledning av hennes centrala insatser inom folkmusikfältet och folkmusikforskningen. Häggman fyller 80 år i september. Johannes Brusila, professor i musikvetenskap, har gjort en omfattande intervju med Häggman som riktar in sig på forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik och den roll som hon haft i dessa sammanhang. I numret ingår sex av Häggmans tidigare utgivna artiklar om balladsång, den finlandssvenska spelmansrörelsen, Amerikaemigranters musik, insamlingshistoria, folkmusikens instrument samt finlandssvensk kulturidentitet, och även utdrag ur hennes merit- och publikationsförteckningar.

Utkommer gratis på fom.journal.fi i juni.Redaktör
Utgivningsår
2021
Serie