2010

Finlands svenska folkdiktning

Finlands svenska folkdiktning är ett mångfasetterat sammelverk som består av 21 volymer äldre finlandssvensk folktradition. Verket innehåller alla folkloristiska materialtyper som har samlats in i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900. Volymerna är indelade enligt åtta genrer: sagor, sägner, ordstäv, gåtor, folkvisor, folkdans, folktro och trolldom samt lekar och spel. Finlands svenska folkdiktning gavs ut i bokform 1917–1975.

På denna webbplats kan du läsa och ladda ner samtliga volymer av Finlands svenska folkdiktning. Dessutom kan du ta del av spelmansvolymerna i bearbetad form. Materialet i volymerna VI A1 Äldre dansmelodier, VI A2 Yngre dansmelodier och VI A3 Bröllopsmusik är sökbara via en databas, och de sammanlagt omkring 3 000 melodier som ingår i volymerna är tillgängliga som digitala versioner. Här finner du menuetter, polskor, polonäser, valser, polkor, schottisar, masurkor och kontradanser samt melodier anknutna till bröllopstraditioner, såsom brudmarscher, visor, skålar och bröllopsdanser. Här kan du även hitta information om spelmän och upptecknare samt tilläggsmaterial om den finlandssvenska spelmanstraditionen.

På sikt kommer webbplatsen att kompletteras med visvolymerna V 1 Äldre folkvisan och V 3 Sånglekar i bearbetad form och med digitaliserat material ur originalsamlingar i Svenska litteratursällskapets arkiv.


Utgivningsår
2010
Upphovsrätt
Serie