Digitala och tryckta utgåvor

Erfarenheter, planering och teknik i förändring. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 11–13 september 2009
Köp
Elektronisk publicering är en rykande aktuell fråga både för förläggare och för redaktörer vid vetenskapliga utgåvor. Här analyserar nordiska textkritiker tekniska och vetenskapliga aspekter på digital utgivning, med exempel från pågående utgåvor av bl.a. August Strindbergs, Henrik Ibsens, Selma Lagerlöfs och Zacharias Topelius författarskap. Olika tekniska lösningar diskuteras, och kodning i XML/TEI presenteras, också för nybörjare. Utgivning av brev och dagböcker uppmärksammas i tre artiklar.
Innehållsförteckning
Johnny Kondrup: Store tekstkritiske udgaver i Norden. Et overblik
Per Stam och Christian Janss: Första generationens elektroniska utgåvor – Strindberg och Ibsen
Kim Björklund och Petra Söderlund: Andra generationens elektroniska utgåvor – Selma Lagerlöf-arkivet och Zacharias Topelius Skrifter
Per Dahl: Afstemt funktionalitet. Forholdet mellem kommentering, indledning og tekstkritik i nyere udgaver af nordisk litteratur
Petra Söderlund: Tryckt eller elektronisk variantredovisning – varför och för vem?
Mats Dahlström: Öppna digitala utgåvor
Jyrki Nummi: Kommentarpraxis i utgåvan av Aleksis Kivis verk. Med exempel ur utgåvan av Nummisuutarit (Sockenskomakarna)
Sakari Katajamäki, Heli Kautonen och Ossi Kokko: Digitala arbetsredskap för kommentering
Hilde Bøe: Tekniske og praktiske løsninger i eMunch.no
Thomas Gartz: Textkodning och tekniska arbetsmetoder inom Zacharias Topelius Skrifter
Barbro Ståhle Sjönell: Konsten att ge ut författarbrev. En probleminventering
Björn Meidal: Att ge ut Strindbergs brev och hans samlade verk – några reflektioner
Patricia Berg: Textkritiska problem vid utgivningen av G.A. Wallins resedagböcker

Redaktör
Utgivningsår
2011
ISBN
  • 978-951-583-228-3
  • 978-951-583-534-5
    (PDF)
URN
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-534-5
    (PDF)
Antal sidor
248
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
28.00 €
Upphovsrätt
Serie