Det finlandssvenska sociala kapitalet

Fakta och fiktion
Köp
Socialt kapital har varit ett av de mest omdiskuterade begreppen under de senaste decennierna. Det påstås bidra till demokrati, välstånd och hälsa, och som begrepp börjar det alltmer innebära livskvalitet, välfärd och lycka. Är det sociala kapitalet en metafor för allt som är gott? Är det sant att finlandssvenskar innehar en hög frekvens av socialt kapital? Är det möjligen så att de välmående, aktiva, rika och lyckliga återfinns i Svenskfinland eller handlar det om en myt? Författarna belyser fenomenet finlandssvenskarnas sociala kapital ur olika synvinklar utifrån sina respektive discipliner: sociologi, socialpolitik, folkhälsovetenskap, pedagogisk psykologi, offentlig förvaltning och statskunskap.
Innehållsförteckning
Susan Sundback och Fredrica Nyqvist: Tidigare forskning om socialt kapital
Fjalar Finnäs: Befolkningsutvecklingen i Svenskfinland
Susan Sundback: Nationell minoritet och etnisk identitet
Susan Sundback: Etnicitet och sammanhållning
Fredrica Nyqvist: Socialt kapital och hälsa
Salla-Maarit Volanen och Sakari Suominen: Känsla av sammanhang
Camilla Ahlroth-Enlund, Helena Hurme, Sonja Jungar-Irjala, Johanna Karpiala och Anna Airue: Relationen mellan barn och ungdomar och deras mor- och farföräldrar
Linnéa Henriksson: Språkgruppernas relation till varandra och till den kommunala offentligheten
Åsa Bengtsson: Svenska folkpartiet som förvaltare av det politiska och sociala kapitalet
Susan Sundback: Borgå stift som förvaltare av socialt kapital
Susan Sundback och Fredrica Nyqvist: Fakta och fiktion om det finlandssvenska sociala kapitalet

Redaktör
Utgivningsår
2010
ISBN
  • 978-951-583-194-1
Antal sidor
216
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
30.00 €
Serie