2020

Den okände von Wright

Filosofen Georg Henrik von Wright (1916–2003) hör till Finlands internationellt mest framstående forskare genom tiderna. Under den senare delen av sitt liv var han också en betydande samhällsdebattör och samtidskritiker. Projektet Den okände von Wright lyfter fram delar av von Wrights gärning som förblivit okända för både forskningen och den breda allmänheten.

Det första delprojektet är en kommenterad, textkritisk utgåva av brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila. Den publicerades i december 2020 under titeln ”Skriv så ofta du kan”.

Ett andra, pågående delprojekt har som mål att ge ut de texter von Wright skrev om Ludwig Wittgenstein på svenska.

Läs mera om projektet här.


Utgivningsår
2020
Upphovsrätt