Henrik Meinander, Petri Karonen m.fl. (red.) 2018

Demokratins drivkrafter

Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020

Finland och Sverige har en lång gemensam demokratihistoria. Men vilka är skillnaderna och varför? Och vilka utmaningar har funnits på vägen? I Demokratins drivkrafter studeras vändpunkter i de båda ländernas samhällsutveckling i ett spänningsfält mellan de politiska kulturerna, geopolitiska förskjutningar och världsekonomin.

Boken gör nedslag i 1900-talets ytterlighetsrörelser och analyserar effekterna av det snabbt framväxande industri- och folkrörelsesamhället. Dessutom lyfter boken fram hur utbildning, jämställdhetsarbete och det offentliga samtalet har påverkat demokratin. Men hur kan Finlands och Sveriges stabila politiska system förnya sig? Demokratin både som styrelseform och ideal är än en gång högaktuell.

Pris och utnämningar
Den finska utgåvan Kansanvallan polkuja (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS) fick ett hedersomnämnande i tävlingen Årets historieverk 2018. Priset delas ut av Historian Ystäväin Liitto.
Innehållsförteckning
 1. Henrik Meinander: Det långa 1900-talet
 2. Petri Karonen, Matti Roitto & Jari Ojala: Politiska kulturer 14301930
 3. Matti Roitto, Petri Karonen & Jari Ojala: Geopolitik och identitet 18901930
 4. Jari Ojala, Matti Roitto & Petri Karonen: Tillväxt och demokrati. Om ekonomins politiska långtidseffekter
 5. Oula Silvennoinen: Demokratins framgångshistoria? Skogsindustrin, arbetsmarknaden och en fascistisk samhällssyn 19181940
 6. Ainur Elmgren: Medborgerliga rättigheter? De intellektuella och 1930-talets statsmakt
 7. Janne Holmén: Den demokratiska skolan. Om likvärdighet och delaktighet 19602020
 8. Henrik Meinander: Inrikes utrikespolitik? Dubbelspel, finlandisering och demokratins gränser
 9. Eva Blomberg: Att söka rättvisa. Könsdiskriminering och jämställdhet i Finland och Sverige
 10. Anu Koivunen: Bortom nationella medieoffentligheter? Mediepolitik och demokratins framtid
 11. Kjell Östberg: När ingen längre kokar kaffe eller vad har hänt folkrörelsepartierna?

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2018
ISBN
 • 978-951-583-422-5
 • 978-951-583-438-6
  (PDF)
 • 978-951-583-437-9
  (EPUB)
URN
 • URN:NBN:fi:sls-978-951-583-438-6
  (PDF)
 • URN:NBN:fi:sls-978-951-583-437-9
  (EPUB)
Antal sidor
500
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
15.00 €
Upphovsrätt
Serie