Panu Pulma (red.) 2015

De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet

Köp
I närmare 500 år har romerna varit en del av det finländska samhället. Ändå har romerna länge varit så gott som osynliga i historieforskningen. Detta omfattande och internationellt banbrytande verk behandlar de finska romernas historia, språk och kultur. Boken ger också en röst åt romerna själva och deras egen syn på sin historia. Fokus ligger på växelverkan mellan romerna och majoritetsbefolkningen och på hur den romska kulturen anpassat sig till förändrade omständigheter utan att mista sin starka identitet. Boken ger en fascinerande inblick i romernas mindre kända historiska skeden, i den rika romska kulturen med musik, släktband, tro och seder samt i politisk aktivism och kontakter till Sverige. Den finska originalutgåvan har vunnit pris och mottagit hedersomnämnanden i Finland.
Innehållsförteckning
Tuula Rekola: Romernas tidiga skeden i Finland – från 1500-talet till mitten av 1800-talet
Miika Tervonen: Vagabonder och gränsöverskridare: romer i den framväxande nationalstaten
Väinö Lindberg: Den religiösa väckelsen bland romerna i Finland
Panu Pulma: I krigets grepp
Miika Tervonen: Romerna och den stora förändringen
Gunni Nordström: Från socialpolitiska flyktingar till nationell minoritet
Sarita Friman-Korpela: Den finskromska politikens internationella förbindelser
Raila Halmetoja & Panu Pulma: Finlands Zigenarförening grundas
Janette Grönfors: Zigenarmissionens barnhemsverksamhet
Henry Hedman: Från Zigenarmissionen till Romano Missio
Miika Tervonen & Anca Enache: De nyanlända
Kimmo Granqvist: Det romska språkets historia i Finland
Risto Blomster: Den romska musiken drar upp gränser och skapar kontakter
Anna Maria Viljanen: Den romska kulturens föränderliga former och permanenta strukturer
Marko Stenroos: Vi är olika – romernas många ansikten 

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2015
ISBN
  • 978-951-583-338-9
Antal sidor
503
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Serie