Dagbok

förd under min resa i Centralasien och Kina 1906–07–08. I–III
Köp
Gustaf Mannerheim, senare marskalk av Finland, begav sig 1906 till Centralasien och Kina på en militär rekognosceringsresa på uppdrag av den ryska generalstaben. För att dölja det egentliga uppdraget kamouflerades resan som en forskningsexpedition. Den resulterade också i ett rikt etnografiskt material i form av anteckningar, fotografier och föremål från de folk och kulturer han mötte under den drygt två år långa resan. Han tog över 1 000 fotografier och förde en noggrann dagbok över sina iakttagelser.
Gustaf Mannerheims berömda resedagbok utges här i oförkortad form och utan de felaktigheter som finns i tidigare utgåvor. Utöver själva dagboken ingår i denna utgåva också Mannerheims privata annotationsbok, i vilken han gjorde anteckningar för sitt egentliga, militära uppdrag. I anteckningsboken ingår också en svensk-kinesisk reseparlör, ett fotodiarium och förteckningar över reseutrustning och förnödenheter. Verket är illustrerat med Mannerheims egna fotografier och försett med en inledning och kommentarer av utgivaren Harry Halén.
Pris och utnämningar
Svenska litteratursällskapets pris ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond 2012

Utgivare
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2010
ISBN
  • 978-951-583-196-5
Antal sidor
1096
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Serie