Borgå 1809

Ceremoni och fest
Den 25 mars 1809 red två kejserliga härolder runt i Borgå och kungjorde att lantdagen skulle inledas följande dag. Representanter för de fyra stånden gjorde sig klara för ceremonier och överläggningar, de sista hammarslagen hördes från äreporten vid Prästgårdstullen där Alexander I skulle göra sitt intåg i staden, och i domkyrkan och rikssalen i gymnasiet lades sista handen vid tronarrangemangen. Henrika Tandefelt följer här lantdagen från planeringsskedet hösten 1808 till avslutningen i juli 1809. Vid sidan av de fyra ståndens överläggningar bestod lantdagen i högsta grad också av ceremonier av olika dignitet, och ständermötets betydelse låg till stor del just i dem. I boken studeras hur lantdagens högtidsakter, ceremoniella former och fester bidrog till att befästa den nya ordningen i landet. Boken belönades med Fack-Finlandiapriset 2009.
Pris och utnämningar
Fack-Finlandiapriset, Finlands Bokstiftelse 2009
Author
Henrika Tandefelt (f. 1972) är fil.dr och forskare. Hon disputerade 2007 med en avhandling om hur Gustaf III iscensatte sig själv som härskare. Avhandlingen utkom 2008 i bearbetad form under titeln Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar. Dessutom har hon publicerat artiklar om 1700-talets kulturhistoria och om skeendena kring Borgå lantdag.

Utgivningsår
2009
ISBN
  • 978-951-583-175-0
Antal sidor
187
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Serie