2014

Biografiskt lexikon för Finland

Biografiskt lexikon för Finland – BLF – är ett uppslagsverk på svenska om personer med anknytning till Finlands historia och nutid. Verket omfattar mer än 1 600 biografiska artiklar om personer från korstågstiden till vår egen tid, skrivna av landets främsta specialister och historiker.

BLF är ett viktigt verktyg för forskare, journalister och alla andra som snabbt vill få tillförlitlig information om personer i Finlands historia och nutid. BLF utgavs i fyra tryckta band 2008–2011. Den fullständiga webbutgåvan är sedan 2014 tillgänglig på adressen www.blf.fi.

Till skillnad från äldre verk av samma typ, som ofta koncentrerat sig på s.k. märkesmän och deras verksamhet, präglas BLF av en strävan efter kulturhistorisk förståelse och samhällelig bredd. Spektrumet av biografier omfattar allt från kungar, kejsare och presidenter till bland andra biskop Henrik, superkargören Petter Johan Bladh, lantdags- och riksdagsledamoten Tekla Hultin, författaren Mikael Lybeck, teaterstjärnan Ida Ahlberg, arkitekten Alvar Aalto, kompositören Kaija Saariaho och programmeraren Linus Torvalds.


Utgivningsår
2014
Upphovsrätt
Serie