Arkiv, minne, glömska

Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010
Köp
Dokumentationen av det svenska kulturarvet i Finland har varit en av hörnstenarna i Svenska litteratursällskapet sedan starten 1885. Arkiv, minne, glömska är historien om hur arkivet har skapats och utvecklats, hur traditions- och språkmaterial har samlats in och hur historiska och litteraturhistoriska samlingar har tillförts genom donationer och förvärv. Boken visar hur vetenskapliga och ideologiska överväganden, personliga intressen och sociala kontakter – ibland även schismer – har bidragit till att forma arkivet och påverka den bild arkivmaterialet ger av den svenska kulturen i Finland. Principiella beslut har styrt valet av teman i stort. I praktiken har arkivarier, insamlare, meddelare och donatorer ställts inför konkreta frågor om vad som ska samlas in och sparas. Svaren har skapat den kulturskatt som finns i dag och gett oss en källa till vårt gemensamma minne, men också bidragit till att somligt fallit i glömska. I boken presenteras Historiska och litteraturhistoriska arkivets, Folkkultursarkivets och Språkarkivets historia från Svenska litteratursällskapets första år fram till i dag. Även de många personerna bakom samlingarna uppmärksammas.
Innehållsförteckning
Mikael Korhonen: Inledning
Petra Hakala: Svenska litteratursällskapet i Finland grundas
Carola Ekrem: "Belysandet af vår allmoges andliga lif". Traditionsinsamlingen inom Svenska litteratursällskapet
Pamela Gustavsson: Insamling av dialekter och ortnamn under 125 år
Petra Hakala: Arkivsamlingarna vid SLS. En spegling av kultursyn och självbild?
Mikael Korhonen: SLS arkiv mot 2000-talet

Utgivningsår
2014
ISBN
 • 978-951-583-258-0
 • 978-951-583-444-7
  (PDF)
 • 978-951-583-348-8
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-444-7
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-348-8
  (EPUB)
Antal sidor
490
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Upphovsrätt
Serie