Adonis och Aallotar

Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv
Köp
Att fartyg har namn är mer eller mindre självklart. Men varifrån kommer fartygsnamnen? Finns det något mönster i mångfalden, finns det vissa namn som återkommer och vad betyder namnen? Boken lyfter fram det namnskick som varit i bruk i namngivningen av fartyg i Finland under perioden 1838–1938, en skiftesrik period av sjöfartens historia. Det centrala i undersökningen är namnen i kuststädernas handelsflottor, men även namnen på lantmannafartygen i skärgården från ungefär samma tid behandlas.
Pris och utnämningar
Pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond, Svenska litteratursällskapet 2013

Utgivningsår
2012
ISBN
  • 978-951-583-243-6
Antal sidor
181
Bandtyp
Inbunden
Cirka pris
38.00 €
Serie