SLS

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund.

Vår uppgift är att bevara, utforska och sprida kunskapen  om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Vi stöder forskning om det svenska språket och  litteraturen i Finland, och främjar litterär verksamhet genom pris och understöd.

SLS grundades 1885 till minnet av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg.