Samlingarna

 I vårt arkiv hittar du historia, litteratur, folkmusik och dans, traditioner, namnskick och språk.

I Historiska och litteraturhistoriska samlingen finns person- och släktarkiv, gårdsarkiv, teaterarkiv samt olika typer av samfundsarkiv. Våra äldsta dokument är från 1500-talet men största delen av materialet är handskrifter av kulturhistorisk karaktär från 1800-talet till nutid.

I Traditions- och språksamlingen finns material om traditioner och folkkultur, om Svenskfinlands seder och bruk, matkultur, näringsliv, folkmedicin och folktro, lekar, gåtor, ramsor, visor och mycket mer. Materialet består av handskrifter, fotografier, intervju- och musikinspelningar och filmer. De äldsta samlingarna är från slutet av 1800-talet.

I samma samling finns också material om språk och namn. Du hittar material om dialekter, talspråk och ortnamn i Svenskfinland. Det finns även material om öknamn och smeknamn, om omtal och tilltal, om skrivet talspråk samt andra språkliga fenomen. Det äldsta materialet är från slutet av 1800-talet och det yngsta är insamlat i nutid.

I båda ovannämnda samlingar finns material som är upptaget på Unescos nationella lista över världsminnen: Zacharias Topelius brev, Albert Edelfelts brev samt de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna.

Slåss med påsen el. byta sittoppar. I leken försökte man slå ned motståndaren med en hösäck. Fotograf: Maximilian Stejskal, 1931. SLS/Idrottslekar (SLS 403 11)
I leken försökte man slå ned motståndaren med en hösäck. Fotograf: Maximilian Stejskal, 1931. SLS/Idrottslekar (SLS 403 11)

I Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten hittar du traditionsuppteckningar, intervjuer och fotografisamlingar men också privatarkiv och österbottniska föreningars arkiv. Samlingen beskriver svenskösterbottnisk folktradition och livet och verksamheten på landsbygden och i stadsmiljö. Materialet omspänner tiden från 1800-talets slut till nutid.

I Vasa finns också Samlingen för folklig musik- och dansutövning, där du hittar inspelningar, filmer, fotografier, handskrivna och tryckta notsamlingar, handskrivna vishäften, anteckningar, affischer och tidningsurklipp.

Bibliotekets samlingar omfattar flera historiskt värdefulla kollektioner med både äldre och nyare litteratur.

 

Sök i SLS arkivmaterial på Finna