2.9.2019 - 08:45

Ansök om SLS stipendier

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas i september inom historia, genealogi och biografi, kulturhistoria, etnologi, folkloristik, teologi, kyrkohistoria, miljövård, teknologi, ekonomi, statistik, musik och musikvetenskap, rättshistoria, bildkonst och tonsättning samt för svenska språkets fortbestånd och för tryckningsbidrag.

Stipendier i historia kan sökas för 4-24 månader och i etnologi och folkloristik för 4-36 månader. I alla övriga ämnen kan stipendier sökas för 4-12 månader.

Ansökan görs på ansokan.sls.fi som är öppen 2.9–30.9.2019.

Mer instruktioner för ansökning finns på sls.fi/stipendier