Ledningsgrupp & vd

Ledningsgruppen koordinerar arbetet inom sektorerna och stödfunktionerna.

Verkställande direktören leder det dagliga arbetet inom SLS i enlighet med vetenskapliga rådets och finansrådets beslut. Som ledningsgruppens sekreterare fungerar vd-assistent Rosita Wiberg.

Foto av Björn Teir
Björn Teir
verkställande direktör
politices magister
Christer Kuvaja
forskningschef
docent
Kristina Linnovaara
arkivchef
filosofie doktor
Jonas Lång
kanslichef
vicehäradshövding
Marika Mäklin
kommunikationschef
politices magister
Ninny Olin
Ninny Olin
ekonomichef
ekonomie magister
Jennica T-K
Jennica Thylin-Klaus
strategichef
filosofie doktor
Patricia Berg
utgivningschef
filosofie doktor