Kundtjänst

SLS kundtjänst besvarar dina frågor om verksamheten och betjänar dig med arkivmaterial. Besök oss i Helsingfors eller i Vasa.

  Våra adresser

  Helsingfors

  Riddaregatan 5 (Kronohagen). Huvudingången ligger i gatunivå på Kyrkogatans sida. Hinderfri ingång med hiss från Riddaregatan.

  Här kan du

  • få information om arkivmaterial eller böcker inom vårt specialområde som omfattar  svenska traditioner och seder, historia, litteratur, namnskick, dialekter, folkdans och folkmusik i Finland                                                       
  • söka i databaser, förteckningar och kartotek
  • titta på fotografier i databaser och register
  • lyssna på inspelningar
  • läsa digitaliserade finlandssvenska dagstidningar
  • beställa kopior av arkivmaterial (se prislistan )
  • äta i vårt café (obs: ingen försäljning)
  • arbeta i vår forskarsal
  • besöka vår aktuella utställning.

  Vasa

  Handelsesplanaden 23, med ingång på gatunivå. Hinderfri ingång med hiss via A-trappan. Behöver du hjälp, kontakta oss per telefon +358 6 319 56 00 eller per e-post arkivet@sls.fi.

  Här kan du

  • få information om arkivmaterial och böcker inom vårt specialområde som omfattar finlandssvensk, historia, folkkultur, etnologi och folkmusik                              
  • studera notsamlingar och vishäften
  • söka i databaser, förteckningar och kartotek
  • titta på fotografier i databaser och register
  • lyssna på inspelningar och musik ur fonotekets samlingar
  • läsa digitaliserade finlandssvenska dagstidningar
  • beställa kopior, se prislistan
  • äta i vårt café (obs: ingen försäljning)
  • arbeta i vår forskarsal.

  Beställning av arkivmaterial

  På sls.finna.fi ser du samlingarnas fysiska placering och hittar all information om SLS arkivmaterial. Där finns också fritt tillgängligt digitaliserat material. I våra forskarsalar får  du tillgång till ännu mera digitaliserat material.

  De flesta av arkivets samlingar får fritt beställas fram och studeras men för vissa samlingar krävs tillstånd. Personalen hjälper dig i dessa fall.

  Om tillstånd att publicera, kopiera, fotografera med mera kan du läsa i våra arkivregler.

  Obs: På grund av stor efterfrågan på arkivmaterial är våra behandlingstider för tillfället något längre än vanligt.

  Att beställa fram arkivmaterial eller böcker i Helsingfors

  Våra arkiv och samlingar finns på olika ställen och framtagningstiden kan variera. Materialets placering syns i Finna.

  Magasin R, framtagning på plats i kundtjänsten kl. 9–15.30. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Magasin S, beställ material ett dygn i förväg, kontakta vår kundtjänst. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Magasin P, framtagning enligt överenskommelse, kontakta vår kundtjänst. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Nationalbiblioteket, beställ material ett dygn i förväg, kontakta Nationalbibliotekets kundtjänst på kansalliskirjasto@helsinki.fi . Materialet studeras i Nationalbibliotekets specialläsesal.

  Söker du en bok, kontakta vår kundtjänst ett dygn i förväg. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Att beställa fram arkivmaterial eller böcker i Vasa

  Framtagning av material från magasinet sker kl. 10–12 och kl. 13.00–15.30.