Verner Hellströms prisfond

  • År:
  • Fondkapital:
    126 295,80 €
  • Grundkapital:
    100 000 mark
  • Avkastning:
    5 051,83€

Fonden används till att belöna biografier om ansedda inhemska författare.

Alfred Verner Hellström (1866–1948) föddes i Björneborg, blev student 1886 och avlade rättsexamen i Helsingfors. Efter auskultering vid Viborgs hovrätt inträdde han i tullstyrelsens tjänst som extraordinarie kammarskrivare och arbetade under en tid också vid tullexpeditionen i Terijoki. År 1907 utnämndes han till biträdande tullinspektör vid tullkammaren i Helsingfors och innehade tjänsten till sin pensionering 1933. Äktenskapet med efterlevande makan Olly, född Roine, var barnlöst.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.