Tomas Helléns minnesfond

  • År:
  • Fondkapital:
    0,00 €
  • Grundkapital:
    30 650 mark
Tomas Hellén. Bild: Hans Paul (Hufvudstadsbladet, Helsingfors)
Tomas Hellén. Bild: Hans Paul (Hufvudstadsbladet, Helsingfors)

Syftet med fonden var att bevilja stipendier för akademiska avhandlingar och publikationer samt att stöda journalister i deras arbete. Den nämnd som handhade utdelningen använde i enlighet med familjens önskan fondens hela kapital under tre år, varefter den avslutades. När stipendiet sista gången utdelades 2001 uppgick det till 3 300 euro.


Journalisten och författaren, pol.dr Tomas Hellén (1964–1998) avled endast 33 år gammal. Hellén föddes med en genetisk sjukdomsbelastning och ett lysande intellekt. Sjukdomen bröt ner hans immunförsvar men hindrade honom inte från att studera. Studierna ledde till en politices magisterexamen på 1980-talet och Hellén blev erbjuden en assistenttjänst vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga institution.

Samtidigt annonserade Hufvudstadsbladet efter en ekonomisk journalist och Hellén anmälde sitt intresse för tjänsten. Trots att han aldrig tidigare hade skrivit en journalistisk text blev han vald. Hans kunskaper och orubbliga självtillit var avväpnande. Under sina cirka tio år som journalist vid Hufvudstadsbladet visade Hellén prov på både nyhetsnäsa och analytisk förmåga. Hellén hann vid sidan av sin journalistbana också dokumentera sig som forskare.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.