Svenska litteratursällskapets byggnadsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    45 654 769,91 €
  • Grundkapital:
    100 mark
  • Avkastning:
    1 278 333,56€
Ernst Lagus. Foto: Fritz Hjertzell (Museiverket, Helsingfors)
Ernst Lagus. Foto: Fritz Hjertzell (Museiverket, Helsingfors)

Svenska litteratursällskapets byggnadsfond upprättades redan 1911 genom en anonym inbetalning på 100 mark (360 euro) som visade sig komma från fil.kand. Ernst Wilhelm Lagus (1859–1923). Han stod också för en andra inbetalning på 300 mark 1919 innan fonden blev vilande. Syftet med inbetalningen var ”… som grundplåt till en byggnadsfond, uttalande förhoppningen att den måtte förkovras, så att den kan vara till nytta, när i tiden behov av ett eget hus för sällskapet börja göra sig gällande.”

Den aktiverade byggnadsfondens kapital kom väl till pass och användning. Hösten 1996 blev f.d. Laurellska skolan vid Riddaregatan 5 aktuell för hyrning eller köp. Beredningen under vd Henry Wiklunds ledning resulterade i juni 1997 i ett beslut i finansrådet och styrelsen att köpa fastigheten. Köpet omfattade både det gamla skolhuset vid Riddaregatan 5 och bostadshuset vid Mariegatan 10 inklusive tomten där husen står.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.