Rolf och Ellen Nordenstrengs understödsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    2 118 577,06 €
  • Grundkapital:
    64 842 svenska kronor
  • Avkastning:
    84 743,08€
Rolf Nordenstreng. (Brages Pressarkiv, Helsingfors)
Rolf Nordenstreng. (Brages Pressarkiv, Helsingfors)

Fonden ska främja

a) samlandet, bearbetandet och offentliggörandet av vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland

b) forskning rörande svenska språket och litteraturen därstädes

c) litterär verksamhet på svenska språket genom prisbelöningar och understöd.


Fonden baserar sig på fil.dr h.c. Rolf Nordenstrengs (1878–1964)  och hans hustru Ellens gemensamma testamente. När Ellen Nordenstreng, född Lindhult, avled i oktober 1950 stod maken som ensam sörjande. Rolf Nordenstreng noterade i dödsannonsen att hennes ”gärning lever i tusentals hem och trädgårdar”. Ellen Nordenstreng hade blivit känd som en förespråkare för mera differentierad trädgårdsodling. Hennes mest kända verk Kryddväxter i svenska trädgårdar förr och nu utkom på Bonniers förlag 1936 och väckte stort intresse.

Rolf Nordenstreng föddes i S:t Michel, där fadern, generallöjtnant Hjalmar Nordenstreng var guvernör. Efter filosofie kandidatexamen vid Alexandersuniversitetet år 1900 fortsatte han sina studier i Uppsala och blev filosofie licentiat med nordiska språk som huvudämne. År 1948 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet och två år senare blev han jubelmagister vid Helsingfors universitet.

Nordenstreng betraktades som en av Nordens främsta kännare av fornspråk, nyisländska och färöiska, som han behandlade i flera verk, tidningsartiklar och föredrag. Han litterära produktion omspänner allt från fornnordiska sagor, vikingaliv och -färder till rasbiologiska spörsmål.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.