Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

  • År:
  • Fondkapital:
    16 864 310,31 €
  • Grundkapital:
    7 686 000 euro
  • Avkastning:
    531 225,77€
Ragnar, Rolf och Margareta Bergbom. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Ragnar, Rolf och Margareta Bergbom. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fondens syfte är att stöda vetenskapligt och litterärt arbete bland den svensktalande befolkningen i Finland.

Ändamålsparagrafen har följande formulering: ”Fonden förverkligar sitt ändamål genom att årsavkastningen, efter överföring av upp till 30% till kapitalet enligt årlig prövning, utdela forskningsunderstöd, pris eller stipendier till person, personer eller forskningsprojekt för vetenskapligt arbete. Härvid bör historieforskning eller kulturhistorisk forskning främst komma ifråga. Om lämplig författare finns, kan även litterärt pris för ett finlandssvenskt dramatiskt verk eller dramatisering, för scenen, utdelas”.

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond instiftades genom ett testamentariskt förordnande av banktjänstemannen Agnes Margareta Bergbom (1921–2000). Familjen Bergbom härstammade från en rik borgarsläkt i Uleåborg. Farfadern, statsrådet Karl Bergbom flyttade till Helsingfors 1878. Sonen Karl Ragnar Bergbom (1890–1948) gifte sig med Ester Maria, född Axelin (1891–1971). I äktenskapet föddes två barn, Rolf Ragnar (1917–1940) och Margareta.

Teater och scenkonst var ett gemensamt intresse för familjen Bergbom. Fadern Ragnar Bergboms sista upplevelse i livet var premiären på operetten Oklahoma på Svenska Teatern i Helsingfors 1948. Sonen Rolf Bergbom var familjens verkliga teaterentusiast. Han började redan i tioårsåldern metodiskt bygga upp ett eget arkiv av teaterbilder, -notiser och programblad. Rolf Bergbom blev en av de ledande krafterna i den dramatiska cirkel som senare konstituerade sig i den fristående Studentteatern. Han verkade också som teaterkritiker för Studentbladet i slutet av 1930-talet. Fru Ester Bergbom var en flitig teaterbesökare upp i hög ålder. Efter makens död överlämnade hon sonens samling av dramatik och litteratur om scenkonst och teater till Åbo Akademis bibliotek. Så länge modern levde gjorde Margareta Bergbom henne sällskap på teaterbesöken.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.