Paul Werner Lybecks testamentsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    712 428,63 €
  • Grundkapital:
    30 000 mark
  • Avkastning:
    28 497,15€
Paul Werner Lybeck. Foto: Hjalmar Sjöman (Museiverket, Helsingfors)
Paul Werner Lybeck. Foto: Hjalmar Sjöman (Museiverket, Helsingfors)

Fondens syfte löd: ”för förtjänstfull skönlitterär författarverksamhet på svenska språket” och skulle utdelas ”företrädesvis åt finländska författare eller författarinnor, uttalande jag härmed ock en önskan att skönlitterärt arbete med historiskt och särskilt s.k. fornnordiskt ämne måtte, för såvidt detsamma i öfrigt kan anses inneha nödiga kvalifikationer, varda ihågkommet”.

Vid sidan av sin domargärning blev vicehäradshövdingen, fil.mag. Paul Werner Lybeck (1861–1911) under sitt 50-åriga liv känd för tidningsartiklar om den österbottniska allmogens leverne. Den svenska litteraturen och det svenska språket var ett dominerande intresse för Lybeck. På 1880-talet avlade han först filosofie kandidatexamen innan han gav sig i kast med juridiken. Tilltagande ohälsa till följd av en hjärtåkomma ledde till tidigt avslutad tjänstgöring och vistelser utomlands, varvat med fortsatt skrivande i Nykarlebyhemmet.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.