Nikolai August & Maria Mathilda Turdéns fond

  • År:
  • Fondkapital:
    33 499,41 €
  • Grundkapital:
    4 404,69 mark
  • Avkastning:
    1 339,98€
Mathilda Turdén. Bildkälla: Museiverket, Helsingfors. Fotograf: Daniel Nyblin
Mathilda Turdén. Bildkälla: Museiverket, Helsingfors. Fotograf: Daniel Nyblin

Fonden används för SLS verksamhet.

När Maria Mathilda Turdén (1842–1913), född Bruce, 1874 flyttade från Sverige till Finland införskaffade hon Borgå domkapitels skiljebrev från möbelfabrikanten Enoch Schwenk ”med vilken hon varit fäst, men icke gift”, såsom det heter i det gamla dokumentet. Tillsammans hade de fått tre barn, av vilka sonen Edvard Caesar, född 1870, överlevde modern och var arvsberättigad efter henne.

Samma år som Matilda Bruce flyttade till Helsingfors ingick hon äktenskap med handlanden Nikolai August Turdén (1848–1908). Äktenskapet blev barnlöst. De arbetade tillsammans i sin kolonialvaruaffär i hörnet av Mikaels- och Alexandersgatan i Helsingfors och skapade en förmögenhet, som alltså inte fick disponeras såsom de hade tänkt sig.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.