Josua Mjöbergs fond

  • Fondkapital:
    26 130,54 €
  • Avkastning:
    914,57€

Fondens syfte är att genom understöd och stipendier stöda forskningen kring J.L. Runebergs författarskap eller utforskningen av den svenskspråkiga litteraturen i Finland.

Karl Josua Mjöberg (1876–1971) var en svensk litteraturvetare och rektor vid Lunds Högre allmänna läroverk (Katedralskolan). År 1911 disputerade han vid Göteborgs högskola för filosofie doktorsgrad för Otto Sylwan med avhandlingen Stilstudier i Tegnérs ungdomsdiktning. Mjöberg blev docent i stilistik och verkade vid Lunds universitet 1911–1913. Han arbetade stora delar av sitt liv som rektor, lektor och lärare vid diverse läroverk.

Mjöberg gjorde en anmärkningsvärd insats vid förnyelsen av framför allt gymnasiets modersmålsundervisning och i samband med det bildades Modersmålslärarnas förening (MLF). Han var även med om att få en motsvarande förening till Finland.