Iris Roos-Hasselblatts fond

  • År:
  • Fondkapital:
    119 548,45 €
  • Grundkapital:
    58 273 mark
  • Avkastning:
    4 781,94€

Fonden används för SLS verksamhet.

Fil.mag. Iris Roos-Hasselblatt (1896–1973) föddes i Uskela och blev student från Nya svenska samskolan i Helsingfors 1914. År 1923 avlade hon filosofie magisterexamen. Två år tidigare hade Roos-Hasselblatt inlett sin bibliotekariebana som amanuens vid Studentkåren i Helsingfors. Hon tillträdde en motsvarande tjänst vid Universitetsbiblioteket i Helsingfors, där hon 1946 utnämndes till äldre bibliotekarie.

Redan 16 år tidigare hade hon knutits till redaktionen för Finlands vetenskapliga biblioteks accessionskatalog som gavs ut av universitetsbiblioteket. Arbetet krävde stor noggrannhet, något som uppges ha varit utmärkande för Iris Roos-Hasselblatt. Under några års tid var hon ansvarig redaktör för katalogen, som blev ett livsverk för henne.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.