Inez och Julius Polins donationsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    591 163,76 €
  • Grundkapital:
    ca 250 miljoner mark (moderfonden)
  • Avkastning:
    23 646,55€
Inez Polin. (Åbo Akademis bildsamlingar)
Inez Polin. (Åbo Akademis bildsamlingar)

Fonden används för SLS verksamhet.
Direktören och affärsmannen Julius Bernhard Alexander Polin (1869–1960) kom under större delen av sitt 90 år långa liv att arbeta för socialt och kulturellt framåtskridande, först bland de anställda vid storindustrin Kymmene Ab och på äldre dagar med klart finlandssvenska förtecken. Han föddes i Grusino i Ryssland, där fadern, kapten Carl Julius Polin var i rysk tjänst. Efter studentexamen vid Svenska reallyceum studerade Julius Polin juridik. Sina första tjänster innehade han vid Ab Tornator, Kaukas och Finska Ångfartygs Aktiebolaget innan han 1908 anställdes vid Kymmene som kontorschef. Där stannade han i 30 år. Polin var 1918–1923 medlem och sekreterare i direktionen, sedermera styrelsen, och utnämndes sedan till direktör med ansvar för bolagets sociala och kulturella verksamhet.

Donationerna gjorde han tillsammans med hustrun Inez, född Blomberg (1885–1966).

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.