Ina Rosqvists fond

  • År:
  • Fondkapital:
    144 462,96 €
  • Grundkapital:
    187 797 mark
  • Avkastning:
    4 622,81€
Ina Rosqvist. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Ina Rosqvist. Foto: Ernst Ovesén (Museiverket, Helsingfors)

Fonden ska användas till ”understödjande av svensk skönlitterär verksamhet i Finland eller till understödjande av svensk skådespelarkonst i Finland, allt enligt sällskapets prövning”.

Med.lic. Alma Josefina (Ina) Rosqvist (1865–1942) var sjökaptensdotter från Lovisa och avlade efter studenten först filosofie kandidatexamen. Studierna i medicin slutfördes med en licentiatexamen 1896 och därmed blev hon landets andra kvinnliga läkare efter Rosina Heikel. Rosqvist fick nöja sig med att börja sin läkarbana som amanuens vid Maria sjukhus, men avancerade snabbt till assistent och underläkare. Under talrika perioder fick hon vikariera överläkaren vid sjukhuset. Tiden vid Maria sjukhus blev 29 år lång. Under den tiden utvecklades inrättningen till landets största och modernaste kommunala sjukhus.

Ännu mer ansedd blev Ina Rosqvist 1904 när hon tog sig an att organisera den första tuberkulosdispensären i landet. Hon skapade en mönsteranstalt med omfattande verksamhet inom en enhet, som fick namnet Upplysningsbyrån och polikliniken för tuberkulösa. När Helsingfors stad 1923 beslöt att koncentrera kampen mot tuberkulosen valdes Rosqvist till stadens tuberkulosläkare. Hon kvarstod som föreståndare för tuberkulosbyrån till sin pensionering.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.