Holger Frykenstedts stipendiefond

  • År:
  • Fondkapital:
    396 980,50 €
  • Grundkapital:
    171 017 euro
  • Avkastning:
    13 894,32€
Holger Frykenstedt. Bild: Evy Nickström (Hufvudstadsbladet, Helsingfors)
Holger Frykenstedt. Bild: Evy Nickström (Hufvudstadsbladet, Helsingfors)

Fondens ändamål är att med stipendium gynna förtjänstfulla studerande inom ämnena finsk kultur, svenskt 1700-tal eller svensk romantik.


Professor h.c., filosofie jubeldoktor Holger Frykenstedt (1911–2003) studerade teoretisk filosofi och litteraturhistoria i Stockholm. Han blev filosofie doktor med en uppmärksammad avhandling om P. D. A. Atterbom vid dåvarande Stockholms högskola 1951. Han utnämndes till docent och fick senare en personlig forskartjänst.

Det var på sin forskarbana som Frykenstedt knöt kontakter till framstående finländska intellektuella. Som ordförande för Svenska Humanistiska Förbundet 1975–1990 gjorde han en stark insats för att föra de båda grannländernas kulturliv närmare varandra.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.