Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond

  • År:
  • Fondkapital:
    1 229 148,88 €
  • Grundkapital:
    378 295 mark
  • Avkastning:
    34 416,17€

De standertskjöldska stipendierna är två och de delas ut på SLS årshögtid efter ansökan. Det större stipendiet ges för ett fullbordat arbete i historia eller litteraturhistoria eller delas ut som forskningsunderstöd för förarbetet till ett sådant verk. Det mindre stipendiet ges för en släkthistoria, grundad på pålitligt källmaterial, eller som understöd för förarbetet till en sådan. Det kan även ges för en välskriven biografi över en bemärkt person inom kulturlivet.

Icke utnyttjad avkastning läggs till nästa års utdelning.

Vicenotarien, friherre Arvid Robert Carl Emil Standertskjöld (1885–1978) föddes på Lahdentaka gård i Tyväntö. Han inledde skolgången i Tavastehus och blev student i Helsingfors. Han avbröt sina juridiska studier för att under flera år ägna sig åt självständigt jordbruk men återkom och avlade vicenotarieexamen 1924. Standertskjöld anställdes vid taxeringsberedningens kansli, sedermera skatteverket, där han avancerade till avdelningschef. Vid sidan av sin huvudsyssla tjänstgjorde han som stadens gårdsdisponent och biträdande stadsfogde.

Efter sin pensionering 1952 grundade han ett eget företag, Nylands Notariat. Han verkade som styrelsemedlem och årsrevisor i ett antal bolag och sammanslutningar. Släktföreningen Standertskjöld, som omfattar tre ätter, bildades på hans initiativ och fick i honom en mångårig ordförande med släktforskning som specialintresse.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.