Hilding och Eva Ekelunds fond

  • År:
  • Fondkapital:
    664 053,30 €
  • Grundkapital:
    680 000 mark
  • Avkastning:
    26 562,13€
Hilding och Eva Ekelund. (Finlands arkitekturmuseum, Helsingfors)
Hilding och Eva Ekelund. (Finlands arkitekturmuseum, Helsingfors)

En del av fondens avkastning används till att upprätthålla ett gästrum för forskare och studenter som bedriver studier vid SLS forskningsenheter i Helsingfors och i mån av möjlighet för övriga gäster. Rummets officiella namn är Hilding och Eva Ekelunds forskargästrum och det är beläget på Mariegatan 10.

Resten av avkastningen används till att understöda tryckning av vetenskapliga arbeten. I valet prioriteras litteraturvetenskapliga undersökningar.

Fonden stiftades av arkitektparet Georg Hilding Ekelund (1893–1984) och Eva Kuhlefelt-Ekelund (1892–1984).

Hilding Ekelund betraktas som en av 1900-talets mest ansedda finländska arkitekter. Han föddes och växte upp i Kangasniemi nära S:t Michel men gick i skola i Borgå. Han blev arkitekt från Tekniska högskolan 1916 och återvände till skolan som lektor i arkitektur 1927–1941 och som professor i bostadsbyggnad 1950–1958. Mest känd blev han som bostadsarkitekt i Helsingfors med en produktion på ca 3 000 förverkligade bostäder. Ekelunds verksamhet under 1940-talet präglades av återuppbyggnad och nödbostäder. I sitt arbete förenade han vision med socialt ansvar.

Eva Kuhlefelt föddes i Lovisa. Under sin uppväxt vistades hon delvis i Sverige men slutförde skolgången i Helsingfors och dimitterades som arkitekt från Tekniska högskolan, samma år som sin blivande man. Paret gifte sig 1920 och Eva knöts till Helsingfors stads byggnadskontor som assistent. Senare fick hon samma roll vid makens arkitektbyrå, vid sidan av ett självständigt skapande. Tidigare Privata svenska flickskolans byggnad vid Apollogatan i Helsingfors anses vara Eva Ekelunds viktigaste arkitektoniska arbete.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.