Henrik Gadds minnesfond

  • År:
  • Fondkapital:
    45 517,28 €
  • Grundkapital:
    ca 290 000 mark
  • Avkastning:
    1 729,66€
Henrik Gadd. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Henrik Gadd. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fonden används för SLS verksamhet.

Bankdirektör Henrik Gadd (1862–1926) föddes i Jyväskylä, blev student i Helsingfors och inträdde 20 år gammal i Föreningsbankens tjänst. Sin första chefspost fick han i Tavastehus. Han avancerade till vd för kontoren i Joensuu och Kuopio innan han 1896 kallades till medlem av bankens centraldirektion. Efter sin avgång från banken 1919 verkade Gadd som vd för Privatbankernas värdepostförsäkringsbolag, som han varit med om att grunda. Han verkade också som ombudsman för Finska bankföreningen. Han hade förtroendeuppdrag inom Finska Sjöförsäkrings-Aktiebolaget, Ab Kaukas fabrik och Ph. U. Strengberg & Co samt Finska Konstföreningen, där han verkade som skattmästare.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.