Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    141 078,66 €
  • Grundkapital:
    10000 mark
  • Avkastning:
    5 643,15€
Hedvig Lovisa Falcken. Foto: Daniel Nyblin (Museiverket, Helsingfors)
Hedvig Lovisa Falcken. Foto: Daniel Nyblin (Museiverket, Helsingfors)

Fondens årliga räntor ska användas till premiering av en förtjänt publikation i Finlands litteratur- eller kulturhistoria. Sällskapet har rätt att något år innehålla räntan för att öka premiebeloppet för det följande året.

Den första prisfonden skapades genom en donation av Hedvig Lovisa Falcken (1851–1901), titulerad överrevisorska vid sin död. Hedvig Falcken, född Lindberg, var torpardotter från Gräsa gård i Esbo och gift med överrevisorn Frans Falcken, som avled före henne. Äktenskapet var barnlöst. Knapphändiga uppgifter tyder på att donatorn ömmade för en bildning som hon själv aldrig fick ta del av.

Falckenska priset började delas ut årligen 1904 och fick snabbt positionen som den enda premieringen ur en testamentsfond med en särskilt tillsatt prisnämnd.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.