Harald och Jenny Neovius minnesfond

  • År:
  • Fondkapital:
    356 217,58 €
  • Grundkapital:
    487 600 mark
  • Avkastning:
    14 248,70€
Harald Neovius. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Harald Neovius. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fru Jenny Neovius, född Costiander (1868–1939), testamenterade fond som bar hennes och äkta makens, arkitekten Harald Neovius (1863–1930) namn. Syftet var att stöda framstående eller lovande vetenskapliga eller skönlitterära författare, som inte omfattar en riktning inom litteraturen som på 1920–1930 talet benämndes som modernistisk.

Harald och Jenny Neovius ingick äktenskap 1891 och blev senare delägare i Notsjö storgods. När Jennys far, geheimerådet Torsten Costiander, avled 1904 så lämnade Harald Neovius sin arkitektbana för att förvalta egendomen. Tillsammans utvecklade makarna godset till en vida känd mönstergård med uppfödning av ayrshireboskap som specialitet. Efter makens död fortsatte Jenny att leda gården ensam. Hon vann uppskattning i synnerhet för sin omsorg om arbetsfolket.

Jenny Neovius växte upp i en miljö som präglades av kulturella intressen och en förpliktande medborgaranda. Det tog sig senare i livet uttryck i ett starkt engagemang för Skyddskåren och Lottarörelsen. Harald Neovius var bror till de tidigare porträtterade Arvid och Dagmar Neovius (se fond nr 340). Efter en kort tid som underlöjtnant vid Finska Gardet sadlade han om och utbildade sig till arkitekt. Liksom syskonen engagerade han sig politiskt.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.