Gustaf III:s minne

  • År:
  • Fondkapital:
    236 297,13 €
  • Grundkapital:
    155 765,85 mark
  • Avkastning:
    8 270,40€
Carl Alexander Armfelt. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Carl Alexander Armfelt. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fondens syfte är att belöna arbeten som belyser det gustavianska tidevarvet eller monografier över medlemmar av ätten Armfält. Arbetet kan vara skrivet på svenska eller finska och priset kan även tilldelas en rikssvensk författare.

Greve Carl Alexander Armfelt (1850–1925) var en stor beundrare av sin morfar, ministerstatssekreteraren för Finland, greve Alexander Armfelt (1794–1876). Medan denne under 35 år på sin centrala post i S:t Petersburg i nära kontakt med kejsaren kunde göra Finland ovärderliga tjänster, fick dottersonen det betydligt svårare att göra sig gällande.

Fyra år efter morfaderns död fick Carl Alexander Armfelt anställning vid kejsarens kansli för Finland i S:t Petersburg. År 1895 blev han dess chef och 1900–1901 verkade han som ministerstatssekreteraradjoint. Han anses med viss framgång ha utkämpat en uppehållande strid mot förryskningen under de svåra förhållandena kring sekelskiftet. Men redan 1903 drog han sig tillbaka till Åminne. Två år före sin död hedrade han på ett synligt sätt morfadern med en medalj i liten upplaga, ”Präglad av dottersonen c. a. a.”.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.