Gerda Franziska Qvists stipendiefond

  • År:
  • Fondkapital:
    38 792,23 €
  • Grundkapital:
    500 000 mark
  • Avkastning:
    1 357,73€
Gerda Franziska Qvist. (Museiverket, Helsingfors)
Gerda Franziska Qvist. (Museiverket, Helsingfors)

Fondens avkastning bör tilldelas en förtjänt finlandssvensk skulptör i form av stipendium för studier i hemlandet eller utomlands. I undantagsfall kan understöd ur fonden ges till en skulptör om särskilt ömmande omständigheter såsom sjukdom motiverar det. Är två eller flera skulptörer jämställda bör medaljskulptör ha företräde.

SLS styrelse beslutade att överlåta utgivandet av stipendier och understöd till Fonden för bildkonst nr 302.

Medaljkonstnären Gerda Franziska Qvist (1883–1957) hyllades som ”mästaren i Finlands medaljkonst” då hon avled 74 år gammal. Qvist föddes i Helsingfors och utbildade sig vid Finska Konstföreningens ritskola 1902–1905. Efter kompletterande studier i utlandet ställde hon första gången ut i Helsingfors 1908. Från och med då var det medaljskapandet som gällde för henne och efter hand arbetade hon med en alltmera förfinad teknik. Hon anammade också den gjutna medaljtekniken och fick därmed en särställning bland landets medaljkonstnärer, som i regel föredrog den modernare och fördelaktigare präglingstekniken.

Gerda Qvist stod för en mängd beställningsarbeten, bland dem flera uppdrag för SLS. Redan på 1920-talet hyllades hon i utländsk press som en nydanare inom medaljkonsten. När Qvists konst presenterades på en internationell utställning i New York köpte därvarande numismatiska museet omedelbart hennes Sibeliusmedalj. Samma medalj och flera andra över olika stormän fann vägen till privata samlingar runtom i världen.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.