Frans Hjalmar Åströms fond

  • År:
  • Fondkapital:
    52 197,21 €
  • Grundkapital:
    474 800 mark
  • Avkastning:
    2 087,89€

Fonden används för SLS verksamhet.

Frans Hjalmar Åström (1874–1946) var ensamstående och fortsatte att arbeta som korrespondent vid Tammerfors Linne- och Jernmanufaktur Ab ännu efter fyllda 70 år. Tjänsten hade han tillträtt 1909 efter att före det ha arbetat bland annat som translator vid Senatens handels- och industriexpedition i Helsingfors.

Åström var en språkbegåvning med god stilistisk förmåga och en sällsynt skicklighet som stenograf på flera utländska språk. När han i unga år studerade språk vid universitetet i Helsingfors erbjöds han att med universitetsmedel komplettera sina språkkunskaper utomlands. Han vistades två år i Tyskland och tre år i Ryssland men fick ingen slutexamen. I sin tjänst i nya hemstaden Tammerfors utnämndes han till prokurist.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.